ארטימדיה הינה חברת אד-טק צעירה ודינמית

אנו רואים בצוות העובדים את הכח המקצועי והניהולי העיקרי שלנו ומחפשים באופן קבוע אנשים מיומנים ובעלי כישרון שלא עוצרים בדרך
להשגת תוצאות וביצוע משימות. מתאימים לאחת מהמשרות המצוינות מטה? שלחו קורות חיים, בצירוף המשרה עליה תרצו להתמודד

* רק פניות מתאימות תענינה

DevOps [#2048]

While our service is growing, and expands, we are looking to add SW Engineers to our existing server team.
We are creating a full next generation Video Advertising solution using multiple technologies such as server side code, algorithms, UI serving, analytics etc’

• CICD creation & support
• Worldwide service deployment and support
• Reporting and DB creation and support

Apply Now

Requirements

Minimum qualifications

 • Over 5 years similar position
 • Knowledge and experience with AWS environment and tools
 • Excellent coding capabilities for the required task (C#/Nodejs/Pyton/SQLs/No SQL etc’
 • Excellent System understanding
 • Understanding data bases and good knowledge of SQL
 • Understanding networking
 • Team player
 • BA/BS degree in Computer Science from a university - or exceptional practical skills

 

Preferred qualifications

 • Worked in SaaS companies
 • Worked in Advertising domain
 • Worked in system with high load
 • Experience with a continuous integration environment

QA Automation Engineer/ Team Leader [#2047]

We are looking to strength our testing automation team in order to bring a full automatic development cycle and improve efficiency in whole delivery cycle.
We are looking for professionals to lead and create the required set of automated tools of the Video Ad Network solution and service we have.

• Lead and development automated tools for Mobile and PC environment client side
• co work with server side development team and create a set of tools that qualify the whole server side of the Video ad network solution

Apply Now

Requirements

 Minimum qualifications

 • Over 5 years of coding
 • Excellent coding skills in JavaScript and HTML5, selenium, c#/Java
 • Team player
 • BA/BS degree in Computer Science from a university - or exceptional practical skills
 • Familiar with the Internet and web (HTTP, HTML, and Internet Video serving etc.)
 • Deep knowledge of Internet technologies

 

Preferred qualifications

 • Worked in SaaS companies
 • Worked in Advertising domain
 • Experience with a continuous integration environment
 • Experience with mobile application

Server side web Developer/ Team Leader [#2046]

While our service is growing, and expands, we are looking to add SW Engineers to our existing server team.
We are creating a full next generation Video Advertising solution using multiple technologies such as server side code, algorithms, UI serving, analytics etc’

• Building a distributed and secured backend application in the cloud
• Lead research and development tasks
• Learn and bring into the team new technologies and experience
• Create an innovative and unique solutions

Apply Now

Requirements

Minimum qualifications

 • Over 6 years of coding
 • Excellent coding skills in several of: C#, JavaScript and any other backend language, SQL, no SQL
 • Excellent System understanding
 • Understanding data bases
 • Experienced with RESTful API
 • Team player
 • BA/BS degree in Computer Science from a university - or exceptional practical skills

 

Preferred qualifications

 • Worked in SaaS companies
 • Worked in Advertising domain
 • Worked in system with high load
 • Experience with a continuous integration environment

Full Stack Web Developer/ Team Leader [#2045]

While our service is growing, and expands, we are looking to add SW Engineers to our existing server team.
We are creating a full next generation Video Advertising solution. We are using multiple technologies such as server side code, algorithms, UI serving, analytics etc’

• Define and building responsive web & mobile applications using a variety of languages and tools
• Building a distributed and secured backend application in the cloud
• Lead research and development tasks
• Learn and bring into the team new technologies and experience
• Create an innovative and unique solutions

Apply Now

Requirements

Minimum qualifications

 • Over 6 years of coding
 • Excellent coding skills in several of: JavaScript, HTML5, CSS3, AngularJS, SQL, no SQL, C#./Java
 • Excellent System understanding
 • Understanding data bases
 • Experienced with RESTful API
 • Team player
 • BA/BS degree in Computer Science from a university - or exceptional practical skills

 

Preferred qualifications

 • Worked in SaaS companies
 • Worked in Advertising domain
 • Worked in system with high load
 • Experience with a continuous integration environment

Client side SW Engineer/Tech lead/Team Leader [#2044]

We are looking to add our unique quality client side team, a senior client side SW Engineer with practice in client side technologies.
Such code base includes: JavaScript/Mobile App (iOS/Android)/Flash//Angular
The infrastructure handles video display for all devices (desktop/tablets/mobile)
We are consistently improve the feature set of the products line and create an innovative products and solutions for our video advertising product suit.

• Lead research and development tasks
• Learn and bring into the team new technologies and experience
• Create an innovative and unique solutions

Apply Now

Requirements

Minimum qualifications

 • Over 7 years of coding
 • Excellent coding skills in JavaScript and HTML5
 • Team player
 • BA/BS degree in Computer Science from a university - or exceptional practical skills
 • Familiar with the Internet and web (HTTP, HTML, and Internet Video serving etc.)
 • Deep knowledge of Internet technologies

 

Preferred qualifications

 • Worked in SaaS companies
 • Worked in Advertising domain
 • Experience with a continuous integration environment
 • Experience with mobile application

Data Scientist [#2043]

Managing the Data domain in Artimedia.
This is a core and unique technology and capabilities in Artimedia.
In this role - you will create a system and a set of tools for handling the BigData of Artimedia Video Ad Network.
Such system and tools will be created hands-on by yourself, and by join effort of others in the unique professionals of Artimedia R&D team.

Apply Now

Requirements

• Expert in Data mining
• Practice in Data mining and Machine learning - Big Data handling
• Practice in Advertising Domain
• Relevant MSc./ PHd. In relevant subjects
• Knowledge and practice in SQL, DBs and reporting tools
• Hands on in creating of data handling processes